sírhelyek

Lejárt sírhelyek újraváltása!


Értesítjük a Tisztelt hozzátartozókat, hogy a Vecsés város köztemetőjében az 1995-ben 25 évre váltott sírhelyek, a 2010-ben 10 évre váltott urnahelyek, az 1960-ban épült, 60 évre váltott kriptahelyek bérleti díja 2020 december 31-én lejár.

A sírhelyek, urnahelyek és kriptahelyek újraváltása a temetőgondnokságon van lehetőség. Azon sírhelyek, urnahelyek és kriptahelyek amelyek újraváltása nem történik meg határidőn belül, a temető üzemeltetőjének jogában áll annak elbontása és újraértékesítése.

Felhívjuk a Tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy akinek tulajdonában düledező, vagy részben szétszedett és össze nem rakott síremlék van 2020 december 31-ig szíveskedjen annak rendbetételéről gondoskodni!

Az érvényben lévő rendeletek szerint a temető üzemeltetője a düledező és szétszedett síremlékeket lebonthatja és raktárba szállíthatja. A szállítási és raktározási költségek a tulajdonost terhelik!

Kérjük a hozzátartozókat a határidőn belüli intézkedésre!


Sírhely árak


A Köztemetőben lévő temetkezési helyek díjairól a 23/2000.(X.4.) sz. Ök. rendelet alapján.

A temetkezési helyek megváltási díjai, a rendelkezési jog idejére:

egyes sírhely 10.000.- Ft. + ÁFA
kettős sírhely 20.000.- Ft. + ÁFA
gyermek sírhely díjmentes
egyes díszsírhely
a parcellák első sorai
40.000.- Ft. + ÁFA
kettős díszsírhely
a parcellák első sorai
80.000.- Ft. + ÁFA
szimpla urnafülke 20.000.- Ft. + ÁFA
dupla urnafülke 40.000.- Ft. + ÁFA
urna sírhely 10.000.- Ft. + ÁFA
családi sírbolt (kripta) 400.000.- Ft. + ÁFA
urna sírbolt 80.000.- Ft. + ÁFA

Ha az elhunyt Vecsés várososban állandó lakhellyel nem rendelkezett, a temetkezési hely megváltásáért a fent közölt díjak háromszorosát kell megfizetni.

A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog ideje:

  • egyes sírhely esetén a temetéstől, illetve az utolsó koporsós rátemetéstől számított 25 év
  • kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetéstől számított 25 év
  • sírbolt esetén az Önkormányzattal kötött megállapodástól függően 60 év
  • urna sírhely esetén 10 év
  • urnafülke esetén 10 év
  • urna sírbolt esetén 20 év


A sírhelyek rendelkezési jogának előre történő megváltására, csak a kettős sírhelyek esetében kerülhet sor, az első halott temetése időpontjában.